Nápravy poruch učení se zaměřením na čtenářské dovednosti s ukázkovou hodinou

ANOTACE KURZU:

Vzdělávací program  je zaměřen na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Největší předností  je ukázková hodina Náprav poruch učení (předmět speciálně pedagogické péče) přímo u žáků ve třídě a následná reflexe hodiny.

Jako absolvent tohoto programu se seznámíte s metodami, které vedou k porozumění textu  u žáků s poruchami učení, s využitím reedukačních pomůcek pro zlepšení čtenářských dovedností, osvojíte si získané poznatky a praktické postupy  v oblasti vzdělávání žáků s SVP a budete je moci ihned zařadit do své pedagogické praxe.


HODINOVÁ DOTACE:

8 hodin


CÍLOVÁ SKUPINA:

Speciální pedagogové 1.stupně ZŠ.


AKREDITACE MŠMT:

Kurz je akreditován MŠMT ČR ro DVPP, číslo akreditace: MSMT-9988589-1-46.


V RÁMCI Šablon II:

Ano.


MÍSTO KONÁNÍ:

Základní škola. Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49

Ohradní 1366/49, Praha 4 - Miichle, 140 00.Místo konání:
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Největší předností  je ukázková hodina Náprav poruch učení (předmět speciálně pedagogické péče) přímo u žáků ve třídě. Seminář je rozdělen na část teoretickou a praktickou.


TEORETICKÁ ČÁST:


A) SVP OBECNĚ

 • Charakteristika specifických poruch učení (SPU) – základní pojmy, charakteristika, výskyt, příčiny.
 • ADHD a ADDD v kombinaci s SPU.
 • Specifikace dyslexie, dysortografie, dysgrafie.
 • Začlenění žáků s SPU  na základní škole (individuální integrace, specializovaná třída pro žáky s SVP).
 • Formy a metody práce s dětmi s SPU


  B) SVP A ČTENÍ


  • Český jazyk a čtení u žáků s SPU.
  • Nápravy poruch učení u žáků s SPU.
  • Nácvik čtení, intonace, dramatizace textu.
  • Práce s textem:
    • členění textu,
    • vyhledávání důležitých informací,
    • přesah do předmětů, kde je práce s textem důležitá pro pochopení učiva.
  • Odborná literatura, webové odkazy


       PRAKTICKÁ ČÁST:

       A) NÁSLECHOVÁ HODINA VE TŘÍDĚ PRO ŽÁKY S SVP

  • Účast přímo v hodině českého jazyka (čtení).
  • Reflexe náslechové hodiny:
    • zhodnocení hodiny,
    • zdůvodnění volby použitých forem a metod práce, reedukačních cvičení, 
    •  objasnění případných alternativních zápisů,
    •  individuální přístup k daným žákům,
    • další náměty na práci v hodinách, hry, pomůcky.
  • Náměty na práci v hodinách českého jazyka zaměřeného na čtení, reedukační pomůcky, hry.


       B) VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY S SVP

  • Seznámení se s výukovými programy v PC učebně zaměřenými na reedukaci SPU.
  • Praktická cvičení (vlastní práce s programy).

  Hodnocení kurzu

  K tomuto kurzu nebylo přidané žádné hodnocení

  Dostupné termíny

  K tomuto kurzu nejsou vypsané žádné termíny

  Lektor

  Mgr. Monika Ježdíková
  Mgr. Monika Ježdíková             

        Vzdělání: 


  • PF UK Praha – obor Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči – učitelství (speciální pedagog).

             

       Současnost:


  • Speciální pedagog.
  • Učitelka 1. stupně.
  • Učitelka Aj, Nj.
  • Vyučující předmětu Nápravy poruch učení (předmět speciálně pedagogické péče) na 1. a 2. stupni.
  • Koordinátor Školičky Agáty pro předškoláky.
  • Vedoucí kroužku Nápravy poruch učení.
  • Přes 20 let praxe třídní učitelky ve třídách pro žáky s SVP a výuky žáků s SVP.
       

       Působiště:


  • Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49.
       

       Kontakt:

    

      jezdikova@zs-ohradni.cz


  Cena kurzu

  2 500 Kč - včetně DPH
  V ceně kurzu je oběd, občerstvení, teplé i studené nápoje po celý den

  Zaslat dotaz ke kurzu

  *
  *
  *
  *