Specifické poruchy učení v praxi s ukázkovými hodinami Českého jazyka a Matematiky na 1. stupni ZŠ

Seminář je zaměřen na praxi s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Součástí školení je ukázková hodina českého jazyka a matematiky u žáků s SVP na 1. stupni ZŠ Ohradní.


HODINOVÁ DOTACE:

8 hodin


CÍLOVÁ SKUPINA: 

speciální pedagogové 1. stupně ZŠ


AKREDITACE MŠMT:

Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace 88880-,..


V RÁMCI ŠABLON II:

Ano

Místo konání:
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na praxi s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Součástí je ukázková hodina českého jazyka a matematiky u žáků s SVP na 1. stupni ZŠ Ohradní. Seznámíte se s odbornými pojmy, získáte představu, jak pracovat s žáky s SPU, s IVP a jak funkčně spolupracovat s jejich rodiči.

V praktické části získáte rozhled a vhled do práce s různými kompenzačními pomůckami, s přehledy učiva. Seznámíte se s fekventovanými i méně používnými metodami a formami práce v hodinách českého jazyka a matematiky u žáků se specifickými poruchami učení, které vedou k povzbuzování žáků, k udržení pozornosti, vnímání, chuti se učit. Budete  moci vše používat ve své pedagogické praxi. 


      TEORETICKÁ ČÁST:

 • Charakteristika pojmu specifické poruchy učení (SPU) - charakteristika, výskyt, příčiny.
 • Specifikace dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADHD.
 • Nejčastější výskyt SPU u žáků ve specializované třídě pro žáky s SVP.
 • Individuální vzdělávací plán 
 • Inkluze žáka s LMP.
 • Asistent pedagoga a spolupráce s ním.
 • Spolupráce školy a rodiny žáka s SVP.
 • Formy a metody práce u žáků s SPU v běžné třídě i  ve třídě pro žáky s SVP.
 • Odborná literatura, webové odkazy.


      PRAKTICKÁ ČÁST:

 • Ukázka využití pomůcek, přehledů učiva, tabulky.
 • Konkrétní formy a metody práce, pracovní postupy k osvojování učiva. 
 • Individuální přístup k daným žákům, dopomoc prvního kroku.
 • Krátké rozcvičky v úvodech hodin.
 • Práce s dětmi s ADHD a LMP.
 • Alternativní zápisy.

      

             REFLEXE NÁSLECHOVÝCH HODIN:

  •        Zhodnocení hodiny.
  •        Zdůvodnění volby použitých forem a metod práce, reedukačních cvičení.
  •        Objasnění případných alternativních zápisů.
  •        Individuální přístup k daným žákům.
  •        Další náměty na práci v hodinách, hry, pomůcky.

   Hodnocení kurzu

   K tomuto kurzu nebylo přidané žádné hodnocení

   Dostupné termíny

   K tomuto kurzu nejsou vypsané žádné termíny

   Lektor

   Mgr. Ilona Nedvídková
   Mgr. Ilona Nedvídková


   Vzdělání:


   • PF UK Praha, obor Školy ppromládež vyžadující zvláštní péči - učitelství.


   Současnost:


   • Speciální pedagog.
   • Učitelka 1. stupně.
   • Vyučující předmětu Pedagogická intervence na 2. st. ZŠ.
   • Vyučující předmětu Nápravy poruch učení (předmět speciálně pedagogické péče) na 1. i 2. stupni.
   • Přes 20 let praxe třídní učitelky ve třídách pro žáky s SVP a výuky žáků s SVP.


   Působiště:


   • Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49.


   Kontakt:

           nedvidkova@zs-ohradni.cz

       Cena kurzu

   2 500 Kč - včetně DPH
   V ceně kurzu je oběd, občerstvení, teplé i studené nápoje po celý den

   Zaslat dotaz ke kurzu

   *
   *
   *
   *