Reedukace SPU u žáků 1. stupně ZŠ s ukázkovou hodinou pedagogické intervence

Seminář je zaměřen na práci s žáky se specifickými poruchami učení a mají v běžné třídě  IVP. Součástí je ukázková hodina pedagogické intervence u žáků 1. stupně ZŠ Ohradní. 

Jako účastníici získáte nové informace, znalosti a dovednosti pro práci s žáky s SPU v hodinách pedagogické intervence na 1. stupni ZŠ. Osvojíte si vše přímo v ukázkové hodině pedagogické intervence.  


HODINOVÁ DOTACE:

8 hodin


CÍLOVÁ SKUPINA

pedagogové 1. stupně ZŠ + speciální pedagogové


AKREDITACE MŠMT:

Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace 88880-,..


V RÁMCI ŠABLON II:

Ano


Místo konání:
Základní škola a Mateská škola, Praha 4, Ohradní 49

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na práci s žáky se specifickými poruchami učení a jsou zařazeni do běžné třídy s IVP. Součástí školení je ukázková hodina pedagogické intervence u žáků 1. stupně ZŠ Ohradní. 


TEORETICKÁ ČÁST:


 • Charakteristika specifických poruch učení (SPU) – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie..
 • Odraz SPU ve výuce.
 • Nápravy poruch učení (NPU) ve škole – Individuální vzdělávací plán (IVP), Doporučení,
   • Pedagogická intervence,
   • Předmět speciálně pedagogické péče.
 • Reedukace žáků s SPU.
 • Odborná literatura, webové odkazy.


      PRAKTICKÁ ČÁST:

 • Ukázka využití přehledů učiva, pomůcek, tabulek.
 • Konkrétní formy a metody práce u žáků s SPU.
 • Pracovní postupy k osvojování učiva.
 • Indviduální přístup k jednotlivým žákům na základě jejich IVP.
 • Dopomoc prvního kroku.

      REFLEXE NÁSLECHOVÉ HODINY:

 • Zhodnocení hodiny.
 • Zdůvodnění volby použitých forem a metod práce, reedukačních cvičení.
 • Individuální přístup k daným žákům.
 • Další náměty na práci v hodinách, hry, pomůcky.


     UKÁZKA: 

 • Pomůcky, pracovní materiály a sešity pro pedagogickou intervenci.
 • výukové programy na PC zaměřené na reedukaci SPU.

Hodnocení kurzu

K tomuto kurzu nebylo přidané žádné hodnocení

Dostupné termíny

K tomuto kurzu nejsou vypsané žádné termíny

Lektor

Mgr. Lenka Rezková
Mgr. Lenka Rezková

      Vzdělání: 


 • PF UK Praha – obor Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
 • Kurz k problematice specifických poruch učení.

    

     Současnost:


 • Speciální pedagog ve Školním poradenském pracovišti.
 • Školský metodik v projektu KIPR.
 • Vyučující předmětu Pedagogická intervence.
 • Vyučující předmětu Nápravy poruch učení (předmět speciálně pedagogické péče) na 1. i 2. stupni.
 • Koordinátor zajišťování podpůrných opatření v inkluzi.
 • Přes 20 let zkušeností v pozici třídní učitelky ve třídách pro žáky s SVP a výuky žáků s SVP.

          

          Působiště:

 • Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49.

          

     Kontakt:

          rezkova@zs-ohradni.cz


Cena kurzu

2 500 Kč - včetně DPH
V ceně kurzu je oběd, občerstvení, teplé i studené nápoje po celý den

Zaslat dotaz ke kurzu

*
*
*
*